Yeni Kitap: Centilmen Uyku

Yeni Kitap: Centilmen Uyku

Centilmen Uyku, Hans Chrisitian Andersen’in izinden gitmeye çalışan, Peri Masallarını yeniden uyku öncesi dinlenen hikayeler haline getirmeyi amaçlayan ve isteyen, her tür yaşa hitap edecek; ama özellikle çocuk okuyucuları hedef alan beş adet hikayeden oluşmaktadır. Yazar burada okuyucuyu olduğu kadar masalları dinleyenleri de güzel bir hayal dünyasına götürmeyi amaçladığından hikayelerin hepsi özellikle bir ebeveyn tarafından okunuyormuşçasına kaleme alınmışlardır.

Centilmen Uyku’nun kulübesinde fantazyanın sırlarına ulaşan Prens Lucian, müziğin gücüyle dünyayı iyileştiren Büyücü Ugo, simya ile esas kalbin altına dönüşmesini hedefleyen Kuzey Cadısı Prens Lucian’ın acıklı bir hikayesiyle son buluyor; ancak bu acıklı final yeni umutlara kucak açan bir başlangıç da aynı zamanda