Arşiv > Basılı Yayınlar > > Anadolu Korku Öyküleri

HAKKINDA

Anadolu Korku Öyküleri, içinde tamamıyla özgün öğeler kullanılarak yaratılmış altı öyküyü barındıran bir “ilk eser”. Kimliğini dışarıda arayan alt türlere ve sanatın farklı dallarında bu türlerin takipçisi olan insanlara yeni, orijinal ve bu topraklara has bir “şeyler” verebilme niyetiyle hazırlanmış bir derleme.

Altı genç ve kuvvetli kalemin bir araya gelerek başlattığı bu proje, Türk edebiyatında “buralı” öykülerin var olması amacıyla yaratıldığı için de bir ilk. Aynı zamanda bu proje, bu türe gönlünü vermiş diğer yazarların da yolunu açan ve korku serilerinin devamının geleceğini müjdeleyen önemli bir eser.

Yıllarca insanların yakındığı batılı kopyacılığına dur diyecek olan bu öyküler, ülkemizin barındırdığı mirasın ve bizim topraklarımıza ait korkuların farkına varmamızı sağlayacak. Tamamen Anadolu kültürüne sadık, özentilikten uzak, ülkemize ait folklorik özelliklerden ve anlatılardan beslenmiş bir yapıt.

Ön söz

Büyük kent korkuları başka, kırsal alan korkuları bambaşkadır; doğa ile, doğanın gücü ile, batıl inançlarla iç içedir ve çarpıcılıklarını da onlardan alır, ola ki inandırıcılıklarını da… Öykülerin tümü, özgünlüklerinden bir şey kaybetmeksizin, anlattıkları ortamların –köyler, ormanlar, tepeler, mağaralar- özelliklerini koruyarak, dayandıkları malzemelerin –batıl inançlar, hayaletler, büyüler, büyücüler- yerinde kullanılışı ile gerçekten kimi Anadolu korkularını, okurları etkileyecek –ve düşündürecek- şekilde canlandırıyorlar. Kaldı ki ücra köylerin, kuytu ormanların, bir görünen bir kaybolan mağaraların ve nerelere kadar uzandığı bilinmeyen kuyuların gizleri ve dağıttığı, dağıtabildikleri heyecanlar, korkular ve kabuslar bunlarla bitmiyor, ola ki başlıyor…

Anadolu Korku Öyküleri II
2. Kitap


7 Kişi

Anadolu Korku Öyküleri II

Yayıncı : Bilgi Yayınevi Öykü Antolojisi : Korku Gerilim

Anadolu Korku Öyküleri
1. Kitap


5 Kişi

Anadolu Korku Öyküleri

Yayıncı : Bilgi Yayınevi Öykü Antolojisi : Korku Gerilim

Yılgayak
3. Kitap


11 Kişi

Yılgayak

Yayıncı : Bilgi Yayınevi Öykü Antolojisi : Korku Gerilim

Baskılar

Anadolu Korku Öyküleri - 01/01/2006
1 . Baskı 01/01/2006

ISBN : 975890406X