DG

GIO
2014

ÖYKÜ KİTABI
ADAYI

DG

Kategori : Yayıncı : Yayın Türü : ISBN : 9789750510984 Tarih : 11/10/2012

HAKKINDA

Bu oğlanın memleketinde bir mahlûktan bahsederler: Enkebir…

Bir nevi gece cini. Anadolu’da başka başka isimlerle bilinir.

Ardahan’da Yolazdıran, Aladağlar’da Harparik, Yozgat’ta Kibilik, Diyarbekr’de Kepoz derler ona; Harput’ta Kamos, Niksar’da Aldaçı, Zile’de Hobur, Kars’ta Mekir, Edirne’de Koncolos….

Çukurova’da Varsaklar ona Kara-kırnak ya da Kara Tırnak der.

Sürmene’dekiler ise Karakura. Lazlar Germakoçi bazen de Dağkoçi der… Dağ Adamı yani. Kaftarküski, Çarşamba Babası veya Ahubaba diyen de çoktur ona. Kimi Kara Baba diye bilir onu.

Ama şu kuru bozkırın göbeğinde, Anadolu’nun çorak kasıklarının ortasında, onu esas Deli Gücük diye bilirler… Oğlan onu imdada çağırıyor.

19. yüzyıl Anadolu bozkırı, binbir dilli beddua, göz gözü görmez yağmurlar, kimsenin uğramadığı tenha yollar, gece uykusundan sağ çıkan yolcular, afyon ve tütün dumanı, şayia ve velvele, kan
Pıhtısı…

Memleket kokan adalet. Huzursuz seyyah, kargalarla konuşan adam, “yalan dünya, kahrolası hayat”. DG, Osmanlı taşrasında, dünyayla, alçaklarla, kendiyle hesaplaşıyor…

Murat Başekim, karanlık bir adamın hikâyelerini anlatıyor. Rahatsız edici, tekinsiz ve tuhaf… Zifiri bir siyahlıkla edebiyat şehrengizine çörekleniyor.