Hakkında > Üyeler

Üyeler

ÜYELER

Üyelik Koşulları

Önerilen bir adayın (derneğe üye olarak) kabul edilebilmesi için fantastik, korku ya da bilimkurgu alanında verdiği sanatsal ürünlerin aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılaması gerekmektedir.

Aşağıdaki tanımlara uymayan, ama fantazya ya da bilimkurgu içinde farklı türlerde sanatsal ürünler vermiş adayların başvuruları bir ön kritere tabi tutulmadan tamamen Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği komisyon tarafından değerlendirilecektir. Herhangi bir sanatsal eseri bulunmayan kişiler derneğe ancak derneğin çalışmalarına kendi uzmanlıkları doğrultusunda özel bir katkıda bulunacaklar ise, Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği komisyon tarafından üye olarak kabul edilebilirler ve bu kapsamdaki üyelerin sayısı hiçbir durumda aşağıda belirtilen koşullara uyan üyelerin sayısından fazla olamaz.

  1. Yazar ise en az 1 yayınlanmış roman ya da öykü kitabının ya da basılı dergi ve/veya seçkilerde yasal olarak basılmış en az 3 öyküsünün bulunması.
  2. Sinemacı ya da tiyatrocu ise gösterime girmiş ya da sahnelenmiş en az 1 filmde ya da tiyatro oyununda oyuncu, senarist, yönetmen, yönetmen yardımcısı gibi sanatsal bir görev almış olması
  3. Çevirmen ise en az 2 yayınlanmış çevirisinin bulunması,
  4. Çizer ise en az 1 yayınlanmış kitabının bulunması ya da en az 2 yayınlanmış kitabın ya da derginin kapağını çizmiş olması,
  5. Çizgiromancı ise en az 1 yayınlanmış çizgi roman kitabına yazar ya da çizer olarak katkıda bulunmuş olması,
  6. Oyun yapımcısı ise tamamlanmış ve oyuncularla buluşmuş en az 1 bilgisayar oyununun, on-line oyunun, kutu ya da kart oyununun yapımcılığını, senaristliğini ya da çizerliğini yapmış olması,
  7. Editör ise en az 4 kitabı ya da en az 5 sayı çıkan bir dergiyi yayına hazırlamış olması,
  8. Ya da yayın hayatını en azından 3 yıl boyunca sürdürmüş bir internet dergisinin editörlüğünü yapmış olması,
  9. Akademisyense yayımlanmış kuramsal en az 1 kitabının bulunması ya da resmi üniversitelerce kabul edilmiş en az bir tezinin olması gerekmektedir.

Son olarakda Dernek Tüzğünü okuyunuz ve Başvuru Formunu doldurup “uyekomisyonu@fabisad.com” adresine gönderiniz.

 

Dernek Tüzüğü Başvuru Formu