Arşiv > Dijital Yayınlar > > Anadolu’nun Korkunç Yaratıkları

HAKKINDA

Bu hafta 18 Mayıs 2014 tarihinde Kocaeli Kitap Fuarı‘nda yaptığımız konuşmamızla karşınızdayız.

Sevgili Mehmet Berk Yaltırık‘ın da katılımıyla Anadolu’daki Korkunç Yaratıkları anlattık. Anadolu Korku Öyküleri‘ni yazarken bizleri etkilemiş, okuduğumuz, büyüklerden dinlediğimiz ve tarihin tozlu sayfaları arasından araştırıp bulduğumuz esin kaynaklarımız hakkında ipuçları bulabileceğiniz bir panel oldu. Konuşmamızda, Gök Tengri inanışından doğup gelmiş Erlik Han, Anadolu Ejderhaları, Sarı Saltık özelinde Anadolu Evliyaları’nın ejderhalarla mücadeleleri, Osmanlı’da Hortlak ve Vampir anlatıları, Evliya Çelebi ve tabii ki Cinler ve cinlere karışanlardan bahsettik.

KAYNAK

Kaynaklar:
 1. Firdevsi, Şehname I, 3, Basım, Çeviren: Lugal, Necati, 1967, Milli Eğitim Basımevi
 2. Ocak, A. Yaşar, Sarı Saltık Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü, 2002, Türk Tarih Kurumu Basımevi
 3. Vilayetname Manakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş’ı Veli, Hazırlayan: Gölpınarlı, Abdülbaki, 1995, İnkılâp Kitabevi
 4. Montague Summes, Vampire: His Kith And Kin, New York 1928.
 5. Christopher Frayling, Vampirizm, çev. Elif Ersavcı, Varlık Yayınları, İstanbul 2009.
 6. Çetin, Çulpan Zaripova, “Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar”, Bilig, 43, Güz 2007, s. 1-32.
 7. Beydili (Memmedov), Celal, Türk Mitolojisi-Ansiklopedik Sözlük, Yurt Yayınları, Ankara 2005.
 8. Atnur, Gülhan, “Anadolu, Tatar (Kazan) ve Başkurt Türklerinin
 9. Masallarında İnsan Yeme (Yamyamlık) Motifi”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S. 9, 2011, s. 132-151.
 10. Küçük, Abanoz, “Doğu Karadeniz Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamalarında Cadı/Obur”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, 2011,
  s. 123-136
 11. Öztürk Bitik, Başak, “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Cadı, Obur, Büyücü Anlatıları ve Kurgudaki İşlevleri”, Milli Folklor, S. 23, Kış 2011, s. 64-71.
 12. Dülger, Elif, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi`ndeki Büyü, Sihir ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Konya 2006.
 13. Düzdağ, Mehmet Ertuğrul, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1972.
 14. Öktem, Emre, “Balkan Vampires Before Ottoman Courts”,
  www.cesnur.org/2009/balkan_vampires.htm, (Güncelleme Tarihi: 14.06.2010-Erişim tarihi: 20.06.2013)
 15. Sakaoğlu, Necdet ,“Mezarlık Cadıları”, NTV Tarih Dergisi, Ekim,
 16. İstanbul 2009, s. 66.
 17. Saygı, Osman, “Sarıgöl Folklorundan: Cadılar ve Cadıcılar”, Türk Folklor Araştırmaları, Cilt 7, no. 150, Ocak 1962, s. 2606.
 18. Çağlar, Burhan, “Osmanlı’da Cadılar, Vampirler ve Büyücüler”,
  tarihvemedeniyet.org/2012/10/osmanlida-cadilar-vampirler-vebuyuculer/,
  (Güncellendiği Tarih: 20.10.2012-Erişim Tarihi: 20.07.2013).
 19. Aycibin, Zeynep, “Osmanlı Devleti’nde Cadılar Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 24, Ankara 2008, s. 55-69.
 20. Abdülaziz İbn Cemaleddin (1858-1918), Eski Osmanlı Adetleri, Merasimleri, Tabirleri ve Davranışları (Alındığı yer: Haydar Akın, Ortaçağ Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı, Phoenix Yayınevi, Ankara 2011)
 21. Yaltırık, Mehmet Berk, Journal of History School – Makale

Ölüm, Ölümsüzlük, Ölümden Gelenler
Bölüm 1


3 Kişi

Ölüm, Ölümsüzlük, Ölümden Gelenler

Podcast : Bilim Kurgu, Fantastik Kurgu, Korku Gerilim, Yeraltı Edebiyatı

Korku Sineması, Uyarlamalar, Senaryolar
Sezon 1 Bölüm 2


3 Kişi

Korku Sineması, Uyarlamalar, Senaryolar

Podcast : Bilim Kurgu, Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Hayaletli Evler
Sezon 1 Bölüm 3


3 Kişi

Hayaletli Evler

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Houdini ve Ruhçuluk
Sezon 1 Bölüm 4


3 Kişi

Houdini ve Ruhçuluk

Podcast : Fantastik Çocuk, Fantastik Kurgu

Lilith: Lanetli Kadın – Femme Fatale
Sezon 1 Bölüm 5


3 Kişi

Lilith: Lanetli Kadın – Femme Fatale

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Anadolu’nun Korkunç Yaratıkları
Sezon 1 Bölüm 6


3 Kişi

Anadolu’nun Korkunç Yaratıkları

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Korku Yazmak: Korkunun Cazibesi ve Ceremesi
Sezon 1 Bölüm 7


3 Kişi

Korku Yazmak: Korkunun Cazibesi ve Ceremesi

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Korku Oyunları
Sezon 1 Bölüm 8


3 Kişi

Korku Oyunları

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Hannibal Lecter M.D.
Sezon 1 Bölüm 9


3 Kişi

Hannibal Lecter M.D.

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Alien, Bir Uzay Korku Efsanesi
Sezon 1 Bölüm 10


3 Kişi

Alien, Bir Uzay Korku Efsanesi

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Vampirler I – Gecenin Çocukları
Sezon 1 Bölüm 11


3 Kişi

Vampirler I – Gecenin Çocukları

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Uzaylı İstilası – Evrenin Karanlığından Doğan Korku
Sezon 1 Bölüm 12


3 Kişi

Uzaylı İstilası – Evrenin Karanlığından Doğan Korku

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Edgar Allan Poe – Kuzgun’un Dediği
Sezon 1 Bölüm 13


3 Kişi

Edgar Allan Poe – Kuzgun’un Dediği

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Vampirler II, Efsanelerden Edebiyata
Sezon 1 Bölüm 14


3 Kişi

Vampirler II, Efsanelerden Edebiyata

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Korku Çizgi Romanları
Sezon 1 Bölüm 15


3 Kişi

Korku Çizgi Romanları

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Korkuda Gerçeklik Payı
Sezon 1 Bölüm 16


3 Kişi

Korkuda Gerçeklik Payı

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

Kıyamet, Hemen, Şimdi!
Sezon 1 Bölüm 17


3 Kişi

Kıyamet, Hemen, Şimdi!

Podcast : Fantastik Kurgu, Korku Gerilim

+ 73 Eser Daha Var