Yeni Kitap: Yaratılış Mitolojileri

Yeni Kitap: Yaratılış Mitolojileri

 

İlk kitabı Türk Edebiyatında Fantastiğin Kökenleri’nde fantastiğin derin sularına daldığımız Gönül Yonar’ın ikinci kitabı Yaratılış Mitolojileri Ötüken’den çıktı.

Hepimiz insanın ve yaşamın ilk nasıl yaratıldığını merak ederiz. Gönül Yonar bu merakın peşine düşerek Mezopotamya’dan Mısır’a, İran’dan Orta Asya’ya kadar altı medeniyetin bu konuda neler söylediğinin, sözlü edebiyatında kutsal metinlerinde neler anlattığının izini sürüyor.

İnsanın ilk’lere olan merakından hareketle medeniyetlerin yaratılış öykülerini bir araya getiren yazar, mitoloji kitaplarının, ana dini kaynakların, tali dini yorumların, gayriresmi okumaların içinde ilk insan ve ilk yaratılışın izlerini takip ederek bu büyük birikimi bir araya getirmiş.

Kitapta, Sümerler’in ilk yaratılış öyküsü olan ‘Enuma Eliş’ ile tanışıp, Ea’nın insanlığa verdiği ikinci fırsatı unutarak Asurlar’la yeniden başladıkları hiç bitmeyen kavga gürültülerine, Babil’in sayısız sürgünlerinde bileği kelepçeli peygamberlerine, İbrani hahamlarının kadim sırların izini sürerken kutsal sandığın emanetlerini koruyuşlarına, Türkler’in gökyüzünden inen kutsal ışık ile yeniden yaratılışına, kayıp medeniyet Mu ve Atlantis’in mirasını omuzlayan Mısır’ın kadim bilgeliğinin taşa kazınmış tabletlerine, İran’ın ateşgedelerinde tüten ilk yaratılışın tılsımlarına ve İslam coğrafyasını kendi boyası ile renklendirmiş tasavvuf birikimiyle müşahede sınırlarında dolaşan âlim-mutasavvıfların olağanüstülüklerle açıkladıkları ilk yaratılış hikayelerine şahitlik edeceksiniz.

Altı medeniyetin ilk evren ve ilk insan yaratılışlarına dair hikayelerini okurken insanlığın asırlardan bu yana taşıyıp getirdiği benzerlikler karşısında hayrete düşeceksiniz.

Serüven şimdi başlasın…

Medeniyetler ve yaratılış öyküleri…

İnsanlığın muazzam birikiminin ilk sahneleri…

Yer, su ve gök…

Ve insan…